• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Algemene Voorwaarden


 • Voetbalschool Doelbewust en haar vrijwilligers doen hun uiterste best om de modules een succes te laten zijn.
 • De overeenkomst tussen Voetbalschool Doelbewust en de deelnemer/ouder treedt in werking als het aanmeldingsformulier op internet via www.voetbalschooldoelbewust.nl volledig ingevuld is en de factuur is betaald.
 • De betaling van een module moet in een keer worden voldaan en dient voor aanvang van de trainingen ontvangen te zijn door Voetbalschool Doelbewust.
 • Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van Voetbalschool Doelbewust.
 • Voetbalschool Doelbewust stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 • Voetbalschool Doelbewust stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspelers opgelopen bij de trainingen.
 • Voetbalschool Doelbewust is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.
 • Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.
 • Bij ziekte, blessure of afwezigheid moet de deelnemer zich minimaal 1 dag voor aanvang van de training afmelden.
 • Indien door weersomstandigheden (bv. storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast wordt deze waar mogelijk training ingehaald na de laatste training van de module.
 • Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor Voetbalschool Doelbewust.
 • De speler is verplicht gedurende de opleiding in kleding van Voetbalschool Doelbewust te trainen en dient 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed op het veld te staan. Indien de jeugdspeler in andere kleding verschijnt wordt de speler niet tot de training toegelaten.
 • Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.
 • Voetbalschool Doelbewust behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool Doelbewust te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld.